Právní služby

Zajistíme právní poradenství

  • Sepisování smluv, dopisů, žádostí, upomínek, oznámení...
  • Řešení sporů

Konkursy

Spolupracujeme se správci konkursních podstat, pro které zajišťujeme poradenské, účetní a daňové služby v konkursu.