Ekonomické poradenství

Cílem ekonomického poradenství je dlouhodobé zlepšování struktury nákladů a na to navázané zvyšování konkurenceschopnosti.
Dostatek kapitálu a jeho optimální a efektivní využívání je základním předpokladem rozvoje a prosperity podniku. 

Organizační, ekonomické a účetní poradenství

  • Finanční analýza hospodářských výsledků a ekonomického profilu firmy
  • Průběžné vyhodnocování základu daně
  • Kontrola účetnictví, nahlášení zjištěných účetních problémů a návrh řešení
  • Rekonstrukce účetnictví
  • Sepisování smluv
  • Administrativní služby – dopisy, žádosti, upomínky, oznámení...
  • Kalkulace a výběr nejvhodnějších způsobů nákupu majetku a služeb
  • Vytvoření firemních směrnic

Prosperujte i v krizových situacích

Strategické řízení nákladů v rozhodující míře přispívá k tomu, aby se zabránilo nepříjemným finančním situacím a krizím. Když ostatní řeší krizi, vy prosperujete!

Naše služby v oblasti ekonomického poradenství reagují na aktuální požadavky podniků, firem a také na vývoj ekonomiky v České republice.
Společně nastavíme systém účtování a sledování jednotlivých nákladových a výnosových aktivit, abyste mohli dále s těmito daty pracovat.

Ekonomické poradenství, poradenství v oblasti investic, úvěrů, dotací

Pro různé účely financování je důležité zvolit také správnou variantu financování. Varianty financování mohou být velmi rozdílné co do struktury úvěrů, jejich podmínek a ceny. V některých případech je možné využít dotací či grantů.

Konkursy

Spolupracujeme se správci konkursních podstat, pro které zajišťujeme poradenské, účetní a daňové služby v konkursu.