Daňové poradenství

Daňové poradenství není pro podnikatele přínosem pouze při prodloužení termínu podání přiznání k dani z příjmu o tři měsíce. Jsou to daňové konzultace v návaznosti na české právní předpisy, řešení sporů s finančními úřady atd.

Daňové poradenství, daňová přiznání

 • Daňové registrace
   
 • Zpracování daňových přiznání ke všem daním
  • Zahrnujeme daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí, k dani dědické, k dani darovací a dalších souvisejících zákonných povinností. 
 • INTRASTAT
  • Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování.
  • Vyřídíme registraci Vaší firmy k podávání hlášení pro Intrastat na místně příslušném celním úřadě.
  • Zpracujeme kvalitní hlášení dle Vašich podkladů, včetně zpětné kontroly v rámci vykazovaného měsíce.
    
 • Zajištění služeb daňového poradce (vč. "optimalizace daní")
   
 • Řešení daňových kontrol
   
 • Zastupování na úřadech
  • Na základě dohody nebo udělené plné moci zastupujeme klienta před správním orgány (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, živnostenský úřad, úřad práce, ...)